سیستم ایمنی کجای بدن است؟

در سراسر بدن شما تنوع شگفت­ انگیزی از انواع سلول‌ها وجود دارد که هر نوع از آنها عملکرد خاص خود را دارند. سیستم ایمنی نیز از سلول­های ویژه‌ای به نام سلول‌های ایمنی تشکیل شده است.

خون ما قرمز است؛ به این دلیل که تعداد زیادی سلول­های قرمز رنگ به نام اریتروسیت دارد. خون همچنین دارای سلول یا گلبول‌های سفیدی به نام لکوسیت است که بخشی از کار سیستم ایمنی را انجام می‌دهند. از آنجا که خون در همه جای بدن گردش می­کند گلبول‌های سفید نیز در سراسر بدن یافت می­شوند. در واقع لکوسیت‌ها پیاده نظام ارتش ایمنی بدن شما را تشکیل می‌دهند که حسب فراخوانی در محل مناسب یعنی کانون عفونت به عامل عفونی حمله می‌کنند. بنابراین در جواب سؤال بالا می‌توان گفت سیستم ایمنی در هر کجا و در همه جای بدن یافت می‌شود؛ اما گلبول‌های سفید در محل‌های خاصی از بدن به نام گره‌های لنفاوی و طحال هم تجمع پیدا می‌کنند. این محل‌ها بسیار مهم هستند؛ زیرا در زمان عفونت‌ها سیستم ایمنی از این مکآنها شروع به کار می‌کند. بعداً با عملکرد طحال و گره­های لنفاوی بیشتر آشنا خواهیم شد.

گفتیم گلبول­های سفید در همه جای بدن یافت می‌شوند؛ از جمله بخش هایی که با محیط بیرون از طریق غذا یا هوا تماس دارند یعنی دهان، بینی، ریه­ ها و لوله گوارشی. تعدادی از گلبول‌های سفید نیز در پوست یافت می­شوند تا میکروب‌ها را به محض ورود به بدن نابود کنند.


هیچ نظری ارسال نشده است