راه های از بین بردن میکروب

چگونه گلبول‌های سفید، بدن را از شر میکروب‌ها خلاص می­ کنند؟

1) بلع کامل:

نوتروفیل­ ها و ماکروفاژها، میکروب­ ها و به ویژه باکتری ­ها را بلعیده و پس از تکه ­تکه کردن می کشند. شکل زیر مراحل تدریجی این عمل را انجام می‌دهد.

2) کشتن سلول‌های آلوده:

سلول‌های آلوده به ویروس زنگ خطری برای بدن محسوب شده و باید به سرعت از بدن پاکسازی شوند. این نقش بر عهده سلول‌های T کشنده است. این سلول‌ها با یافتن و کشتن سلول‌های آلوده به ویروس، گسترش و انتشار ویروس را متوقف می‌کنند؛ مانند زمانی که به جای کشتن انفرادی قوای متخاصم، سنگر یا پایگاه حضور آنها را تخریب می‌کنند.

 3) مقابله از طریق آنتی‌بادی:

باکتری ها درون بدن صرفاً تکثیر نمی­ شوند بلکه مواد شیمیایی مضری به نام سموم باکتریایی هم تولید می‌کنند. سلول‌های B باکتری ها و سموم آنها را با استفاده از سلاح­ هایی به نام آنتی ­بادی غیر فعال می­ کنند. این مهم ترین عملکرد آنتی‌ بادی هاست و خنثی سازی نام دارد. باکتری ها به منظور حمله به بدن، مولکول‌هایی از سطح سلول‌های شما را به عنوان گیرنده خود انتخاب کرده‌اند. بدین معنی که بخش هایی از باکتری از طریق این گیرنده‌ها به سلول‌های بدن شما متصل شده و باعث بیماری می‌شود. آنتی‌بادی ها به بخش قابل اتصال به گیرنده در باکتری متصل می‌شوند و در نتیجه از اتصال آن به سلول‌های بدن جلوگیری کرده و بدین ترتیب آن را خنثی می‌کنند. علاوه بر این اگر باکتری سم زا باشد و سم حاصل از آن به گیرنده سطح سلول بدن متصل شود، آنتی‌ بادی می‌تواند به سم متصل شده و از اتصال آن به گیرنده جلوگیری کند. هم چنین آنتی­ بادی ها با اتصال به ویروس‌ها، مانع نفوذ آنها به درون سلول می‌شوند. ویروسی که نتواند وارد سلول شود توانایی تکثیر نیز نخواهد داشت.

آنتی­ بادی ها وظیفه مهم دیگری هم دارند. به این ترتیب که می­ توانند به باکتری ها متصل شده و آنها را به عنوان یک وعده غذایی برای ماکروفاژها نشان­ دار کنند. می­ دانیم که ماکروفاژها باکتری ها را به هر صورت می بلعند؛ اما زمانی که باکتری ها در پوششی از آنتی‌بادی هستند این کار راحت تر و بهتر انجام می‌شود. همان طور که سس، پیتزای شما را خوشمزه تر می‌کند و با لذت و انگیزه بیشتری آن را میل می‌کنید آنتی‌بادی های موجود بر روی میکروب‌ها هم غذای خوشمزه تری برای فاگوسیت ها تامین می‌کنند. این فرایند را اپسونیزاسیون می‌نامند. مکانیسم دیگر عملکردی آنتی‌بادی ها فعال سازی سیستم کمپلمان می‌باشد. کمپلمان مجموعه ای از پروتئین هاست که در تعامل با یکدیگر بر روی میکروب‌ها فعال شده و آنها را منهدم می‌کنند. زمانی که میکروب وارد بدن می‌شود علاوه بر آنتی‌بادی، مولکول‌های کمپلمان هم به آن متصل می‌شوند تا میکروب را از بین ببرند. در واقع اجزای کمپلمان هم به عنوان اجزای اپسونیزان عمل می‌کنند. بنابراین آنتی‌بادی هم خودش و هم از طریق فعال کردن کمپلمان باعث اپسونیزاسیون می‌شود. آنتی‌بادی ها از طریق خون در سراسر بدن گردش می­کنند. این بدان معناست که هر بخشی از بدن آلوده شود آنتی­بادی ها می­توانند به سرعت در محل حاضر و با میکروب مقابله کنند.


هیچ نظری ارسال نشده است