مرور کلی تست قند خون

اگر شما دیابت دارید، نقش بسیار مهمی در مراقبت پزشکی از خودتان دارید و تست قند خون یک فرصت برای کنترل سلامتی شماست. اگرچه دیابت به عنوان یک بیماری مزمن شناخته می شود ولی با تغییر سبک زندگی و دارو قابل کنترل است. هدف عمده درمان در این بیماری، نگه داشتن سطح قند خون در محدوده نرمال یا نزدیک به نرمال است. 

پایش قند خون شما یکی از بهترین راه ها در جهت شناخت کارکرد درست برنامه درمانی شماست. پایش قند خون مداوم خصوصاً در افرادی که از پمپ انسولین استفاده می کند رایج است.

به منظور تست قند خون، معمولاً یک پزشک از آزمایشگاه یک آزمایش خون برای تعیین میزان قند خون و هموگلوبین گلیکوزیدی خون درخواست می کند. هموگلوبین گلیکوزیدی خون شما نشان دهنده میانگین قند خون شما در دو تا سه ماه گذشته است. با این حال تنظیم میزان قند خون و درمان مستلزم کنترل قند خون به صورت روزانه است. خود کنترلی قند خون اجازه آگاهی از سطح قند خون را توسط خود فرد در هر زمان فراهم می کند و از اثرات ناشی از افزایش یا کاهش قند خون ممانعت به عمل می آورد. چنین پایشی به کنترل قند خون می انجامد که باعث کاهش خطر دراز مدت عوارض دیابت می شود.

بیمار دیابتی چگونه باید آزمایش قند خون خود را انجام دهد؟

گام های زیر راهنمایی های کلی برای آزمایش قند خون می باشد. شما باید جزییات خاصی از چگونگی نظارت بر قند خون خود را از ارایه دهندگان خدمات بهداشتی خود دریافت کنید. هرگز تجهیزات پایش قند خون را در دسترس کودکان یا دیگران قرار ندهید.

- دستانتان را با اب گرم و صابون بشویید، سپس آن ها را خشک کنید.

- دستگاه قند خون را با قرار دادن لانست نو آماده کنید.

- دستگاه گلوکومتر و نوار تست را آماده کنید (دستور العمل بستگی به نوع گلوکومتر دارد).

- از دستگاه قند خون با گرفتن یک قطره کوچک خون از نوک انگشتتان و یا از مکان های جایگزین استفاده کنید (مانند پوست ساعد). نقاط جایگزین اغلب با درد کمتری نسبت به نوک انگشتان همراه هستند. با این وجود زمانی که قند خون به سرعت صعود یا نزول می کند نتایج حاصله از نقاط جایگزین همانند نمونه های نوک انگشتان از دقت کافی برخوردار نیستند.

_______________________________________

Reference: Up to date. Version 2017

ترجمه: دکتر محمد حسین پورحنیفه


هیچ نظری ارسال نشده است