وبلاگ

بهترین و بروزترین توصیه های پزشکی را با ما مطالعه کنید...

آلرژی چیست؟

طبق تعریف آلرژی پاسخ غیرطبیعی بدن به بعضی عوامل خارجی است که به طور معمول بی ضرر بوده و در افراد غیر آلرژیک هیچ واکنشی ایجاد نمی‌کنند. این مواد را آلرژن یا حساسیت زا می‌نامند و انواع مختلفی دارند. 

آلودگی هوا و آلرژی

مکرر شنیده‏ اید که آلودگی هوا باعث تشدید آلرژی می شود. واقعیت این است که عوامل حساسیت زای خارج از خانه مثل گرده‌های درختان و چمن ها و علف های هرز و نیز آلرژنهای جانوری و مایت داخل منزل به ذرات معلق موجود در هوای آلوده متصل می‌شوند و این اتصال سبب تشدید و تقویت حساسیت زایی ذرات آلرژی زا می‌شود.

سلول‌های بی شمار سیستم ایمنی

اکنون نگاهی داریم به سلول‌های متفاوتی که سیستم ایمنی را می‌سازند. همه این سلول­ ها آن قدر کوچک هستند که برای مشاهده آنها به میکروسکوپ نیاز داریم. مهمترین این سلول‌ها گلبول‌های سفید هستند که بر اساس شکل هسته به دو گروه سلول‌های چند هسته‌ای یا گرانولوسیت (دانه دار) و سلول‌های تک هسته‌ای تقسیم می‌شوند.