سرطان

تاثیر ازن در درمان سرطان

ازن تراپی یکی از روش های مکمل درمانی موثر در بعضی بیماری های سیستم ایمنی است که پس از مخلوط شدن با خون بیمار و تزریق به داخل ورید اثرات درمانی خود را اعمال می کند (1). ازن معمولاً به صورت گاز موجود است و در پزشکی با عبور اکسیژن از طریق یک شیب ولتاژ بالا در ژنراتورهای مخصوص تولید میشود. ازن بلافاصله پس از ورود به خون با مایعاتی مانند پلاسما و تعدادی مولکول های بیولوژیکی واکنش میدهد و منجر به تولید کوتاه مدت گونه های اکسیژن واکنشگر مانند پراکسید هیدروژن و محصولات اکسیداسیون لیپید می شود و از این طریق تولید آنتی اکسیدان را در سلول ها و بافت ها به عنوان بخشی از مکانیسم های محافظتی در برابر سلول های بدخیم افزایش میدهد. سادگی این درمان به همراه پتانسیل پایین آن برای عوارض جانبی شدید، ازن را تبدیل به نوعی درمان مکمل جذاب در بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان نموده است. شواهد متعددی نشان میدهد که ازن بطور مستقیم با کشتن سلول های سرطانی از طریق ایجاد استرس اکسیداتیو در آن ها و بطور غیرمستقیم با تولید آنزیم های آنتی اکسیدان در بافت درگیر سرطان بر پیشرفت سلول های سرطانی اثر می گذارد (3-2).

در واقع بخش عمده ای از رویکرد تقابل با سرطان در استفاده از ازن به اثرات تقویتی این گاز روی سیستم ایمنی ارتباط دارد. به عنوان مثال توانایی ازن در تولید سیتوکین های اجرایی مهم در فرایندهای سرکوبگر سرطان به ویژه القای اینتر فرون آلفا و گاما و اینترلوکین های 2 و 8 باعث  افزایش عملکرد سیستم ایمنی شده و از این طریق با تعدیل و تنظیم تولید گونه های واکنشگر اکسیژن به مقابله با سرطان می پردازد (5-4). نوعی از این گونه های واکنشگر پراکسید هیدروژن است که دارای اثرات سلولی مختلف در سرطان از جمله القا آپتوز یا مرگ سلولی است (6). سلول های سرطانی نسبت به سلول های طبیعی حساسیت بسیار بیشتری نسبت به پراکسید هیدوژن داشته و از این طریق مستعد مرگ هستند (10-7). در واقع سلول های سرطانی حالت اکسید شده ی بیشتری نسبت به سلول طبیعی داشته (اثر واربورگ) و از این رو به فرایندهای اکسیداتیو طولانی مدت حساس هستند (11).

بطور کلی اثرات ضدسرطانی ازن به شرح زیر است:

- ازبین برنده ی میکروب های ایجاد کننده ی سرطان می باشد

- عوامل محرک سیستم ایمنی و سایتوکاین های مبارزه گر با سرطان را افزایش می دهد

- افزایش فعالیت گلبول های سفید را سبب می شود

- با مملو کردن سلول های سرطانی از پراکسید، آن ها را مستقیما نابود می کند

- اکسیژن بیشتری در اختیار سلول های سرطانی قرار می دهد. سلول های سرطانی هنگامی که در معرض اکسیژن قرار می گیرند ازبین می روند، چرا که بی هوازی هستند (12).

- ازن گردش خون را نیز بهبود می بخشد

- ازن سبب افزایش انعطاف غشاء گلبول های قرمز خون می شود و میزان اکسیژن هموگلوبین و میزان اکسیژن رسانی به بافت های بدن را افزایش می دهد

- ازن سبب تقویت اثر آنزیم های آنتی اکسیدان نیز می گردد. به علاوه، سیکل سیتریک اسید را سرعت می بخشد و بدین ترتیب متابولیسم پایه ی بدن را افزایش می دهد (13).

مطالعات انجام شده در زمینه ی ازن تراپی سرطان:

در مطالعه ای (14) که بر روی بیماران مبتلا به سرطان پروستات انجام گرفت، ازن تراپی اثر قابل توجهی بر کنترل خونریزی مقعدی مزمن و ایجاد شده به واسطه ی تشعشع پرتو داشت. بدون اینکه هیچ گونه عارضه جدی از آن گزارش شود.

مطالعه ای(15) بر روی 142 بیمار خانم مبتلا به سرطان پستان در محدوده ی سنی 65-35 سال انجام گردید. در این مطالعه تمامی بیماران از درمان های معمول ازقبیل برداشتن سینه، رادیوتراپی و شیمی درمانی استفاده کردند. 48بیمار مبتلا به فرم پیشرفته علاوه بر درمان ضدسرطان معمول، از انفوزیون سالین ازنه نیز سود بردند. در این مطالعه میزان روی، مس، آهن پلاسما، پراکسیداسیون لیپید و همچنین سیستم آنتی اکسیدان مورد ارزیابی قرار گرفت. زمانی که درمان مرسوم با ازن تراپی بصورت توام مورد استفاده قرار گرفت، میزان روی سرم افزایش یافت درحالیکه غلظت مس کاهش پیدا کرد. تغییرات آشکار شده در این گروه از بیماران بر افزایش میزان بقاء بدون بازگشت تومور دلالت داشت.

در مطالعه ای دیگر (16)، 52 بیمار خانم مبتلا به سرطان پستان در محدودده سنی 40 تا60 سال تحت درمان قرار گرفتند. 32بیمار، علاوه بر درمان ضد سلول سرطان، از ازن تراپی بصورت تزریق داخل وریدی یا تنقیه با آب ازنه استفاده کردند. 20 نفر نیز تحت شیمی درمانی قرارگرفتند. در گروهی که از ازن تراپی بهره مند شد، تقلیل درجات و شیوع عوارض جانبی سمی، بهبود کیفیت زندگی و پارامترهای سیستم ایمنی و همچنین تقویت سیستم آنتی اکسیدان مشاهده گردید.

در مطالعه ای (17)، 60 بیمار با لنف ادم مرتبط با سرطان پستان به دوگروه تقسیم شدند. گروه کنترل تنها تحت درمان فیزیکی کمپرس قرار گرفت و گروه مداخله علاوه بر آن، ازن درمانی نیز دریافت نمود. حجم اندام و ضخامت آن در بیمارانی که ازن تراپی شدند، کاهش بیشتری نشان داد.

در مطالعه ای که به منظور بررسی اثرات ازن تراپی بر سرطان روده بزرگ صورت گرفت (18)، ازن توانست در ترکیب با 5-فلوئورویوراسیل و سیس پلاتین (داروهای ضد سرطان) در کنترل سرطان موثر باشد و با مهار سیتوکین های ایمنی بخش موثر در روند پیشرفت سرطان، میزان زنده ماندن و مقاومت به شیمی درمانی را بهبود ببخشد.

-----------------------------------------------------------------

References

[1] Wolff, H.H. Die Behandlung peripherer Durchblutungsstörungen mit Ozon. Erfahr. (1974). Hk, 23, e181-e184.

[2] Bocci, V.A. Scientific and Medical Aspects of Ozone Therapy. State of the Art. Archives of Medical Research, (2006). 37, 425-435.

[3] Babior, B.M. Oxygen-Dependent Microbial Killing by Phagocytes. New England Journal of Medicine, (1978). 298, 659-668.

 [4] Iliakis, E., Valadakis, V., Vynios et al. Rationalization of the Activity of Medical Ozone on Intervertebral Disc: A Histological and Biochemical Study. Rivista di Neuroradiologia. (2001). 14, 2330.

[5] Bocci, V., Luzzi, E., Corradeschi, F., et al. Studies on the Biological Effects of Ozone: III, an Attempt to Define Conditions for Optimal Induction of Cytokines. Lymphokine and Cytokine Research, (1993). 12, 121-126.

[6] Brown, M.R., Miller Jr., F.J., Li, W.G., et al. Overexpression of Human Catalase Inhibits Proliferation and Promotes Apoptosis in Vascular Smooth Muscle Cells. Circulation Research, (1999). 85, 524-533.

[7] Maeda, H., Hori, S., Ohizumi, H., Segawa, et al. Effective Treatment of Advanced Solid Tumors by the Combination of Arsenic Trioxide and L-Buthionine-Sulfoximine. Cell Death & Differentiation. (2004).11, 737-746.

[8] Chen, Q., Espey, M.G., Krishna, M.C., et al. Pharmacologic Ascorbic Acid Concentrations Selectively Kill Cancer Cells: Action as a Pro-Drug to Deliver Hydrogen Peroxide to Tissues. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (2005). 102, 13604-13609.

[9] Djavaheri-Mergny, M., Wietzerbin, J. and Besancon, F.2-Methoxyestradiol Induces Apoptosis in Ewing Sarcoma Cells through Mitochondrial Hydrogen Peroxide Production. Oncogene, (2003). 22, 2558-2567.

[10] Evens, A.M., Lecane, P., Magda, D., et al. Motexafin Gadolinium Generates Reactive Oxygen Species and Induces Apoptosis in Sensitive and Highly Resistant Multiple Myeloma Cells. Blood, (2005) .105, 1265-1273.

[11] Diehn, M., et al. Association of Reactive Oxygen Species Levels and Radioresistance in Cancer Stem Cells. Nature, (2009). 458, 780-783.

[12] Saini R, Marawar PP, Shete S, Saini S. (2009). Periodontitis a true infection. J Global Infect Dis, 1:149–151.

[13] Aids, cancer cured by hyper-oxygenation- http://www.cancertutor.com/cancer/mirror-h2o2.html(Accessed on 26/10/2012).

[14] Clavo B, Santana-Rodriguez N, Llontop P, Gutierrez D, Ceballos D, Méndez C, Rovira G, Suarez G, Rey-Baltar D, Garcia-Cabrera L, Martínez-Sánchez G. Ozone therapy in the management of persistent radiation-induced rectal bleeding in prostate cancer patients. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2015 Aug 18;2015.

[15] Alyasova A.V., Kontorshikova K.N., Tsibusov S.N., Terentyev I.G., Shakhov B.E. The changes of concentration of some blood plasma microelements in the patients with breast cancer under the infl uence of complex treatment and ozonized saline. Revista Ozonoterapia 2009;1(3) Suppl.

[16] Kontorshchikova CN, Alaysova AV, Terentiev IG. Ozonetherapy in a Complex Treatment of Breast Cancer. InProceedings of the 15th Ozone World Congress 2001 Sep (Vol. 11, p. 15th).

[17] Waked IS, Nagib SH, Omar MT. A Single Blinded Randomized Controlled Clinical Trial on the Efficacy of Ozone Therapy on Breast Cancer-Related Lymphedema. Cancer and Clinical Oncology. 2013 Oct 22;2(2):93.

[18] Simonetti V, Quagliariello V, Giustetto P, Franzini M, Iaffaioli RV. Association of Ozone with 5-Fluorouracil and Cisplatin in Regulation of Human Colon Cancer Cell Viability: In Vitro Anti-Inflammatory Properties of Ozone in Colon Cancer Cells Exposed to Lipopolysaccharides. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2017;2017.

-------------------------------------------

نویسنده: دکتر محمد حسین پورحنیفه، نادر مزروعی آرانی